OJS: Swedish (sv SE)

From PKP Wiki
Jump to: navigation, search

Contact

  • Martin Persson, Lund University Library, martin.persson@ub.lu.se

Previous Contributors

  • Kristoffer Holmqvist, Kristoffer.Holmqvist 'at' lub.lu.se

Master glossary for updated translation project 2017

For additions/comments/discussion, please use the mailing list of the Swedish OJS network.

English term Swedish term Comment
Abstract Sammanfattning
Action Åtgärd
Affiliation Affiliering
Announcements Meddelanden
Assign Tilldela OBS! Kan vara "Lägg till" ibland. Kolla och åtgärda!
Auditor Manusgranskare  ? [ej i OJS]
Authentication source Autentiseringskälla
Author guidelines Riktlinjer för författare
Back issues Publicerade nummer Se även "Future issues" och "Current issue"
Blind review Anonym granskning
Body (email/comment body) Text
Citation Markup Assistant Assistenten för referensuppmärkning
Citation Extraction Referensextrahering Eller "Extrahering av referenser"?
Citations Referenser  ? Om inte citeringar (i bibliometrisk bemärkelse avses)
Complete Slutföra jfr. Finish --> Avsluta
Contributor Medarbetare
Copyediting Manusredigering
Copyeditor Manusredaktör
Copyright statement/notice Upphovsrättsdeklaration
Coverage Omfång
Cover page Omslag
Current Issue Senaste numret (eller Aktuellt nummer?) Se även "Back issues" och "Future issues"
Dashboard Översiktspanel  ?
Declined (about submissions) Refuserad extra check context for all "decline" strings to ensure correctness
Default Standard eller "standardvärde"?
Delayed Open Access Open access med embargo
Disable Inaktivera
Discipline Ämnesområde se även "Subject"
Draft files Filer för redigering
Due Deadline
Edit Redigera
Editorial (stage) Redaktion  ?
Email E-post(-adress/-meddelande)
Email-Attachment Review Process Granskningsprocess E-postbilaga Se även "Standard Review Process"
Enroll/-ment Tilldela roll/Roller  ?
Ensuring a Blind Review Att garantera anonym granskning
Expiry Förfallodatum  ?
Fast-Track Review Snabbspår till granskning
Favicon Adressikon
Future issues Kommande nummer Se även "Back issues" och "Current issue"
Galley Publiceringsversion Bör ej blandas ihop med "manuskript" då "galley" asver den publiceringsklara versionen. Se även "Issue galley".
Grid Rutnät
Homepage Förstasida I det fall ordet refererar till bara förstasidan. Jfr. även "Site".
Index terms Ämnesord? se även "Keywords"
Individual subscriptions Enskilda prenumerationer
Institutional subscriptions Institutionsprenumerationer
Issue galley Publiceringsversion nummer  ? Behöver hålla konsekvens med "Galley" men inte bli för långt. Svårt. Se även "Galley".
Item Objekt  ?
Journal assistant Redaktionssekreterare
Journal management Tidskriftsadministration
Journal manager Tidskriftsansvarig
Keywords Nyckelord se även "Index terms"
Language descriptor  ?
Layout Layout
Locale Språkinställning Eller "Regioninställning"? Eller "språkfil"? Eller bara "språk"?
Logotype Logotyp
Lookup database Uppslagsdatabas
Mail E-post
Mailing list E-postlista
Manuscript Manuskript
Masthead Kolofon
Merge users Slå ihop användare
Note Anteckning Eller anmärkning? Eller observera?
Notification Avisering Eller Meddelande? Bör skilja sig från Announcement
One-click reviewer access Tillgång till granskning med ett klick
Online payment Online-betalning
Open Access Open access
Open source Fri och öppen programvara  ?
Options Alternativ
Participants list Deltagarlista
Plugin Insticksmodul jfr. [1]
Policy/policies Policy/policyer
Principal contact Primär kontaktperson
Privacy policy Sekretesspolicy
Privacy protection policy Sekretesspolicy  ?
Proofreading Korrekturläsning
Proofreading corrections Rättelser från korrekturläsning
Public identifier Publik identifikator
Publisher Utgivare
Reading tools Läsverktyg
Redirect Omdirigera
Request Förfrågan
Research instrument Forskningsinstrument
Restricted access Begränsad tillgång
Resubmit for review Skicka in igen för ny granskning
Return Återgå
Review Granska/granskning "peer review" --> "sakkunniggranskning"
Reviewer/-ing interests Intresseområden för granskning
Review Options Granskningsalternativ
Review Policy Riktlinjer för granskning nb. det existerar även "Review Guidelines", motsvarar dessa olika saker?
Review Round Granskningsomgång
Revisions Required Bearbetning krävs
Schedule for publication in ... Planlägg för publicering i ...  ?
Section editor Sektionsredaktör
Section policies Sektionspolicyer
Settings Inställningar Se även "Setup".
Settings wizard Inställningsguiden
Setup Konfiguration? Se även "Settings".
Sidebar Sidomeny
Site Webbplats Jfr. även "Homepage"
Site administrator Webbplatsadministratör
Sort Ordna
Sponsor Sponsor Eller "Bidragsgivare"?
Stage Steg
Standard Review Process Granskningsprocess Standard se även "Email-Attachment Review Process"
Subject Ämne Se även "Discipline"
Submission (a submission) Bidrag
Submission (stage) Inskickat  ?
Submission file Inskickad fil?  ?
Submission Queue Aktuella bidrag
Submission Unsuitable Bidrag utanför tidskriftens omfång Eller "passar inte in"?
Subscription Prenumeration
Subscription manager Prenumerationsansvarig
Subscription type Prenumerationsform
Supplementary file Tilläggsfil
Tags Taggar
Tasks Uppgifter  ?
Template Mall
Thumbnail Miniatyrbild
Usage metric Mått på användning
User Home Min sida
User interface Användargränssnitt

To discuss

  • Capitalisation of role names?

Useful Swedish translation resources